โรงเรียนบ้านในเพลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา
  นายมาเนก  เสือทอง ประธานกรรมการ
  นายกิตติศักดิ์  ยิ้มสุด รองประธานกรรมการ
  พระมหาอภิรมย์  ชุติปุญโญ กรรมการ
  นายพะเยาว์  รอดทัพ       กรรมการ
  นายอนุรักษ์  เข็มสม กรรมการ
  นางธิดา  สุวรรณวงศ์ กรรมการ
  นางวันวิสา  เข็มสม กรรมการ
  นายสุนทร  คงอินทร์ กรรมการ
  นายจักรี  ถนิมกาญจน์ กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 00:58:24 น.

โรงเรียนบ้านในเพลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075300230 อีเมล์: sukanya59.1.2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุกัญญา รักษาคง โทรศัพท์: 0855912327 อีเมล์: sukanya59.1.2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]