• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                    คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 

                                           ปีการศึกษา 2563

   

  1. นายโชคชัย  เสนเรือง                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  2. นายภราดร  เสนเรือง                           กรรมการ

  3. นายจตุพล  คงเพชร                            กรรมการ

  4. นายเกรียงศักดิ์  สุกใส                         กรรมการ

  5. นายกฤษฎา  ใจรักษ์                            กรรมการ

  6. นายบุญโชติ  วงศ์วรชาติ                      กรรมการ

  7. นางสถาพร  พูลติ้ม                              กรรมการ

  8. นางพิมพ์นิภา ศิริพันธ์                          กรรมการ

  9. นายศุภชัย อาญา                                 กรรมการและเลขานุการ

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-18 13:33:07 น.

โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bantajunschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บ้านท่าจันทน์ โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์: sch754041@pnst4.net
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]