• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 

  ปีการศึกษา 2563

   

  1. เด็กหญิงศิริพร               มีเต็ม                           ประธานสภานักเรียน

  2. เด็กชายมาฆะ                ทวีพิทักษ์กุล               รองประธานสภานักเรียน

  3. เด็กหญิงสุทธิรัตน์          ดอกแก้ว                     รองประธานสภานักเรียน

  4. เด็กชายวีรภัทร               แก้วละมัย                   กรรมการ

  5. เด็กหญิงรัตติยา              ศรีแก้ว                       กรรมการ

  6. เด็กหญิงโศภิฐา              ชุมจันทน์                   กรรมการ

  7. เด็กหญิงวิภาพร              ศรชัย                         กรรมการ

  8. เด็กหญิงจิรัชชยา            คงทอง                      กรรมการ

  9. เด็กชายสุรพิชญ์              ประทุม                      กรรมการ

  10. เด็กหญิงภิญญดา            บัวอินทร์                    กรรมการ

  11. เด็กหญิงสมลักษณ์          เสนเรือง                    เลขานุการสภานักเรียน

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-18 13:33:07 น.

โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bantajunschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บ้านท่าจันทน์ โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์: sch754041@pnst4.net
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]