• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  กฎหมายระเบียบและข้อปฏิบัติโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ปีการศึกษา 2563

  https://drive.google.com/file/d/13zZyL5scN0aJBbG6v9UWKfEzdIzjwxJM/view?usp=sharing

  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  https://person.mwit.ac.th/01-Statutes/NationalEducation.pdf

  พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  http://lertkrai.net/ivec/lawtec2547%20plus.pdf

  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

  https://person.mwit.ac.th/01-Statutes/teacher-act01.pdf

  ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษาและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)

  http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Category/Laws/tay/0502-a.pdf

  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

  http://backoffice.onec.go.th/uploaded/Category/Laws/PDF/0303-n.pdf

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-18 13:33:07 น.

โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bantajunschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บ้านท่าจันทน์ โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์: sch754041@pnst4.net
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]