โรงเรียนวัดท่าเสม็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑ ถนนชะอวด – เคร็ง – หัวไทร หมู่ที่ ๖   บ้านท่าเสม็ด ตำบลท่าเสม็ด  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดทำการสอนปีการศึกษา ๒๔๖๔ ไม่ทราบวันเปิดที่แน่นอน ภายใต้การอุปถัมภ์ของเจ้าอาวาสวัดท่าเสม็ด (เดิม)  มี นายหมี  เกิดมีทรัพย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และครูสอนคนแรก คือ นายจรัญ  อักษรนิตย์ ในสมัยต่อมานายเนื่อง  เทวินพฤกษ์ ดำรงตำเหน่งครูใหญ่ ทางราชการได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งที่ว่าการอำเภอ (ที่ตั้งโรงเรียนบ้านชะอวดในปัจจุบัน) เจ้าอาวาสและประชาชนไม่ยินยอม จึงต้องย้ายกลับมาที่เดิมแต่ให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ เท่านั้น และให้เป็นโรงเรียนสาขา ในที่สุดโรงเรียนก็ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าเสม็ด ๑ (วัดท่าเสม็ด)”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0937686836 อีเมล์: 80030076@nst3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุวัฒนา เอียดขลิก โทรศัพท์: 0878960222 อีเมล์: ianuwatt@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]