โรงเรียนวัดท่าเสม็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสุนันต์   เดชบุญช่วย            ประธานกรรมการ

  2. นายภาณุวัชร  วงศ์พลาย            กรรมการ

  3. นายสังข์  จินดารักษ์                  กรรมการ

  4. พระมหาวิสุทธิ์  อิสิญาโณ          กรรมการ

  5. นายสุวรรณ  คงเทพ                 กรรมการ

  6. นายทวีศักดิ์  วงศ์พลาย            กรรมการ

  7. นางสาวปวีณ์ธิดา  บุญวงศ์        กรรมการ

  8. นางนิตยา  หมื่นจร                    กรรมการ

  9. นายบำรุง  บุญฤทธิ์                   กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0937686836 อีเมล์: 80030076@nst3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุวัฒนา เอียดขลิก โทรศัพท์: 0878960222 อีเมล์: ianuwatt@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]