โรงเรียนบ้านหนองนนทรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                โรงเรียนบ้านหนองนนทรี  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ตำบลวังอ่าง   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก่อตั้งขึ้น  เมื่อ พ.ศ.  2521  ซึ่งเกิดจากความคิดเห็นร่วมกันของบุคคลในชุมชน   ได้แก่ นายช่วง    จันทร์นิยม  นายหนู  พิทักษ์  นายส่อง   พันธ์ศักดิ์  นายปิด  สังข์แก้ว  คณะผู้ปกครองนักเรียน และ ประชาชนในชุมชน   เพราะเห็นว่าเป็นท้องถิ่นที่มีความกันดาร  การคมนาคมไม่สะดวก  อีกทั้งไกลจากโรงเรียนอื่น ๆมาก  จึงได้ร่วมมือกันดำเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว   ปรับปรุง  ตกแต่ง  บริเวณ และ สนาม  จนเสร็จเรียบร้อย   และ เปิดทำการสอน มีครูใหญ่คนแรกชื่อ  นายสมนึก  อนุรักษ์  โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  16  ไร่  ซึ่งมีผู้อุทิศ  ที่ดินให้ทั้งหมด  3  ราย  คือ  นายเขียว  ตำปาน นางลำดาน  หนูเกตุ     ต่อมาได้เปิดทำการสอนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามลำดับ       ซึ่งยังคงใช้อาคารชั่วคราวเป็นอาคารเรียน
  พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณจำนวน  330,000 บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข  ขนาด 9 X 6 เมตร จำนวน 1 หลัง
  พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณจำนวน  409,980 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารแบบ สปช 104/26 ซึ่งเป็นอาคารเรียน แบบ 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน
  พ.ศ.  2534  ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  426,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26  ขนาด 9 X 7   เมตร  จำนวน 2 ห้องเรียน
  พ.ศ. 2534  ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  256,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26  ขนาด 10 X 12   เมตร ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร
  พ.ศ. 2556  ได้จัดสรรงบประมาณ(งบแปรญัตติ) จำนวน  200,000  บาท  เพื่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
  พ.ศ. 2557  ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน  188,000  บาท  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ สปช  104/26
  พ.ศ   2559  ได้ รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน    355, 000  เพื่อสร้างห้องน้ำ  1  หลัง จำนวน  6  ห้อง และได้รับงบสรรประมาณ  3, 567 ,000   บาทในการก่อสร้างอาคารเรียน
                ระยะทางระหว่างโรงเรียนกับที่ว่าการอำเภอชะอวด  ประมาณ 20 กิโลเมตร และระหว่างโรงเรียนกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประมาณ 50 กิโลเมตร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านหนองนนทรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075476270 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุนิตา เขตนคร โทรศัพท์: 0986859620 อีเมล์: suneeta253738@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]