โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •     โรงเรียนชุมชนวีดเขาลำปะ  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล  ตำบลวังอ่าง  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ป.1 - ป.4  เมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2477  โดยพระสมุห์พุ่มวัดเขาลำปะ  นายหนูริ่น  บุญชูวงศ์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 2 ตำบลวังงอ่าง  อำเภอชะอวด  ได้ชักชวนผู้นำชุมชนตลอดถึงราษฎรในละแวกบ้านนี้  จัดตั้งตามระเบียบของทางราชการ  ระยะหลังทางราชการสั่งให้ตัด "ประชาบาลตำบล " ออก    ให้ชื่อ"โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ"  พ.ศ. 2521  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนโยบายกรมการปกครอง "กระทรวงมหาดไทย" ได้คัดเลือกให้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนชุมชน เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ "โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำป"  ตั้งอู่ในวัดเขาลำปะ  หมู่ที่ 2  ตำบลเขาพระทอง  (วังอ่าง)  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเนื้อที่  14  ไร่  2 งาน  อาศัยที่ดินของวัดนี้  ด้วยความยินยอมของเจ้าอาวาสปัจจุบัน

         ความก้าวหน้าตั้งแต่เริ่มตั้ง  สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4   เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศใช้หลักสูตร  พ.ศ. 2503  โรงเรียนขออนุญาตขยายเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย  ( ป.1 - ป.7 )   ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2512  เป็นโรงเรียนแรก  ในตำบลวังอ่าง  เป็นโรงเรียนที่ 3 ของอำเภอชะอวด  โรงเรียนแรกคือ โรงเรียนชะอวด  ( ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสามัญ กรมสามัญศึกษา)  โรงเรียนที่ 2 คือ โรงเรียนบ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด

         ด้วยความร่วมมือของประชาชน  ไม่ว่าโรงเรียนจัดกิจกรรมอะไร  เช่น  กิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมวันสำคัญ  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  หากโรงเรียนจัดและประชาสัมพันธ์ให้ดีประชาชนจะมาร่วมเป็นจำนวนมาก           

         สภาพปัจจุบัน  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะมีอาคารเรียน 4 หลัง  แบบ ป.1 ก  มีจำนวน  2  หลัง 7 ห้องเรียน   แบบ 017  อาคาร 2 หลัง  อาคารบันไดเดี่ยวต่อเติมชั้นล่าง  รวม  8  ห้องเรียน     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-23 14:39:46 น.

โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0819561720 อีเมล์: chumchonwatkhaolampa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: KANCHANA NUALKAEO โทรศัพท์: 0832521367 อีเมล์: Kanth@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]