โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •      1.  นายสุชาติ   มีเสน       กำนัน ต.เขาพระทอง             ประธาน

       2.   นางสุณีย์   นาคเชียร

       3.  นายทวี   สุวรรณมณี

       4.  นายสมชาย   แป้นแก้ว

       5.  นายวุฒิชัย   บุรีภักดี

       6.  นายคล่อง   ดำชู

       7.  นายสมเกียรติ   ศิริชุม

      8.  นายเอกชัย   เมืองแก้ว

      9.  นางสาววิมลพร  อยู่คงแก้ว     ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-23 14:39:46 น.

โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0819561720 อีเมล์: chumchonwatkhaolampa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: KANCHANA NUALKAEO โทรศัพท์: 0832521367 อีเมล์: Kanth@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]