• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองนุ่น          ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงสุปัญญา  จันทร์มณี      รองประธานนักเรียน

  3.เด็กชายสถิตคุณ  ศรีทอง            เลขานุการ

  4.เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รุยหะชู      กรรมการ

  5.เด็กหญิงกาญจนมล  เขียวยศกิจ  กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-17 21:38:48 น.

โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075760356 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายโอภาส ชูช่วย โทรศัพท์: 0931984334 อีเมล์: opat2015@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]