โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  ๑.นายกะแหม้น   ยุทธกาศ         ประธานกรรมการสถานศึกษา               

  ๒. นายศักริยา แขกพงษ์             กรรมการสถาศึกษา

  ๓. นางทัศนีย์ หมัดอะดั้ม           กรรมการสถานศึกษา                        

  ๔.นางดาวัลย์  แย่งกุลเชา         กรรมการสถานศึกษา                          

  ๕.นางอากะรีบ ยนเย็นจำ         กรรมการสถานศึกษา     

  ๖.นางจริยา สังหันกฤษ             กรรมการสถานศึกษา                       

  ๗. นายยะโกบ พยายาน         กรรมการสถานศึกษา                     

  ๘. นายสอแหละ ยนเย็นจำ    กรรมการสถานศึกษา  

  ๙.นายสมหมาย วัฒนาารถ   กรรมการสถานศึกษา

  ๑๐.นายสุเทพ  วัฒนาารถ   กรรมการสถานศึกษา

  ๑๑.นางสาวพิมพ์ผกา  จาระวรรณ     เลขานุการกรรมการสถานศึกษา                         

  ๑๒.  นางจารุนันท์ เอียดคง           ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่                             

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-15 16:17:50 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0944142471 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จารุนันท์ เอียดคง โทรศัพท์: 0899782444 อีเมล์: ja19031976@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]