โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ประธานนักเรียน           ๑.เด็กหญิงศิรดา  จันทนา  นักเรียนชั้นป.๖

  รองประธานนักเรียน        ๑.เด็กหญิงมารตี  ไชยรักษ์  นักเรียนชั้นป.๕

  รองประธานนักเรียน        ๒.เด็กชายอัษฎายุธ  หอยแก้ว นักเรียนชั้นป.๕

  รองประธานรักเรียน        ๓.เด็กหญิงกฤติยารัตน์  โพธิ์ดก  นักเรียนชั้น ป.๕

  กรรมการฝ่ายวิชาการ      ๑.เด็กหญิงกนกพร  มะหมีน นักเรียนชั้นป.๖

                            ๒.เด็กหญิงอมิตา  อักษรนิตย์  นักเรียนชั้นป.๕

                            ๓.เด็กหญิงมัชฌิมา  เขตนคร  นักเรียนชั้นป.๕

                            ๔.เด็กหญิงซันนี่   วีลาทอง    นักเรียนชั้นป.๓

                            ๕.เด็กหญิงนริศา   หมิดหวัง  นักเรียนชั้นป.๔

                            ๖.เด็กหญิงธิติมา  ทองสวาท  นักเรียนชั้นป.๖

  กรรมการฝ่ายพัฒนา       ๑.เด็กหญิงจันทกานต์   สาระยาน     นักเรียนชั้นป.๖

                            ๒.เด็กหญิงอันดา   ใจดี    นักเรียนชั้นป.๖

                            ๓.เด็กหญิงอาตินา   ไชยเพศ   นักเรียนชั้นป.๖

                            ๔.เด็กชายภูรินทร์   ธานมาศ   นักเรียนชั้นป.๕

                            ๕.เด็กชายภูรินทร์   รักดี   นักเรียนชั้นป.๓

                            ๖.เด็กชายรุสลี   ราชพฤษ์  นักเรียนชั้นป.๖

  กรรมการฝ่ายปกครอง     ๑.เด็กชายอภินันท์   จันทร์จิ   นักเรียนชั้นป.๖

                            ๒.เด็กชายวิศวะ   ธานมาศ   นักเรียนชั้นป.๖

                            ๓.เด็กชายไรฮาน   วีลาทอง    นักเรียนชั้นป.๖

                            ๔.เด็กหญิงบุสริน   แขกพงศ์   นักเรียนชั้นป.๖

                            ๕.เด็กหญิงนูรฮายาตี   ประศรี  นักเรียนชั้นป.๖

                            ๖.เด็กหญิงอัลญา    ไทยเสรีกุล  นักเรียนชั้นป.๓

  กรรมการฝ่ายกิจกรรม      ๑.เด็กหญิงทัตพิชชา   หมัดอะดั้ม  นักเรียนชั้นป.๕

                             ๒.เด็กชายวรวิทย์   มะสัน  นักเรียนชั้นป.๓

                             ๓.เด็กหญิงสิมิลัน   กาสิกา  นักเรียนชั้นป.๕

                             ๔.เด็กหญิงกัญญามญชุ์   วัฒนารถ  นักเรียนชั้นป.๕

                             ๕.เด็กหญิงนัสรีน   ทองฤกษ์   นักเรียนชั้นป.๖

                             ๖.เด็กหญิงโชติมา   เจ๊ะโกบ   นักเรียนชั้นป.๔


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวพิมพ์ผกา จาระวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวโสพิศ ทองรอด

 • นางสาวเบญจวรรณ ฮกเตี้ยวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,068
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0817076953 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิไลพร รัฐบรรจง โทรศัพท์: 0933718659 อีเมล์: leesuha_love@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]