• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  1. นายยงสุข  ยิ้มมุก                       ผู้ทรงคุณวุฒิ              ประธานกรรมการ

  2. นายสุเชษ  สุมาการ                   ผู้แทน อปท.               รองประธานกรรมการ

  3. นายวินิช  แสงศรี                       ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

  4. นายศุภชัย  เกื้อชู                      ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

  5. นางสาวจิราภรณ์  ชูปาน           ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ

  6. นางฐิติญารัตน์   เย็นธีรจิตร      ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ

  7. นางนงนุช  นิลพัฒน์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ

  8. นางกาญจนา  วงศ์รัตน์            ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ

  9. นายสะมะแอ  จำนงค์ฤทธิ์        ผู้แทนองค์กรศาสนา    กรรมการ

  10. นายประวิทย์  มัชมูมาศ          ผู้แทนองค์กรศาสนา     กรรมการ

  11.  นายปรีชา  ศรีวงศา                ผู้แทนองค์กรชุมชน      กรรมการ

  12. นายสมบัติ  บุญมาก               ผู้แทนศิษย์เก่า              กรรมการ

  13. นางอาพัน  คงใหม่                 ผู้แทนผู้ปกครอง            กรรมการ

  14. นายรสธศักดิ์  นภากุล            ผู้แทนครู                        กรรมการ

  15. นายประพันธ์   ยังช่วย            ผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 20:54:59 น.

โรงเรียนวัดไม้เสียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075493158 อีเมล์: Maiseabschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชำนาญ มณีพันธ์ โทรศัพท์: 0896561489 อีเมล์: nan1921@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]