โรงเรียนบ้านคงคาล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านคงคาล้อม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม  น้ำท่วมขัง  ติดกับแม่น้ำสายปากพนัง-ชะอวด  สร้างขึ้นโดยการนำของนายเติม  นิ่มนวล  นายประดับ  ถนนทิพย์  และนายคง  ดำคง  ในที่ดินของนายพร่อง  แต่งเกลี้ยง(นายพินิต)  จำนวนที่ดิน ๕  ไร่  เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๑๐  โดยการสร้างเป็นอาคารชั่วคราว  เปิดเรียนเป็นทางการ  โดยมีนายพร่อง  แต่งเกลี้ยง  เป็นครูใหญ่  เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๑  ในสมัยของนายผ่อง  ปลอดเปี่ยว  ศึกษาธิการอำเภอเชียรใหญ่

                        ปัจจุบันนายบวรนันท์  ชมเชย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  มีครูประจำการ  ๕  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีนักเรียนจำนวน  ๑๑๓ คน  อาคารเรียน  ๓  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  ๑  หลัง  ต่อมาซื้อที่ดินเพิ่มอีก  ๓  ไร่  ทำบ่อเลี้ยงปลาและงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  การเรียนการสอนใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 062-3127789 อีเมล์: kongkalomschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Arirat Phetpradapsakun โทรศัพท์: 0892876583 อีเมล์: yingja_yingja@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]