โรงเรียนบ้านคงคาล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายสมยศ  ชูโฉม         ผู้ทรงคุณวุฒิ        ประธาน

  2. นายเวียง   แก้วใสพร         ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ

  3. นายจำนงค์  พลายด้วง         ผู้แทนองค์กรศาสนา        กรรมการ

  4. นายภักดี   ม้าแก้ว        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ

  5. นายถาวร  บุญขวัญ        ผู้แทนครู        กรรมการ

  6. นางอำไพ   ขาววงค์        ผู้แทนศิษย์เก่า        กรรมการ

  7. นางอุบล   ภมรานนท์        ผู้องค์กรชุมชน        กรรมการ

  8. นางโสภา   แก้วท่าพยา        ผู้แทนผู้ปกครอง        กรรมการ

  9. นายบวรนันท์    ชมเชย        ผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 062-3127789 อีเมล์: kongkalomschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Arirat Phetpradapsakun โทรศัพท์: 0892876583 อีเมล์: yingja_yingja@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]