โรงเรียนวัดพระบาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •         ชื่อโรงเรียนวัดพระบาท  ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๔  ตำบลเขาพระบาท    อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓     ปัจจุบันโรงเรียนวัดพระบาท  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา

  ปีที่หก   มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๔๘  ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ ๑  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4๔ตำบลเขาพระบาท

   

                              ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  ประวัติโดยย่อของโรงเรียนวัดพระบาท โรงเรียนวัดพระบาท  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔    ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่    ก่อตั้งเมื่อวันที่   ๒๐   กรกฎาคม  ๒๔๘๓   โดยความร่วมมือของประชาชนในแถบบริเวณนี้ และหลวงพ่อกลิน ธมมธิโป. อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท เป็นผู้ดำเนินการก่อตั้ง    โดยมีนายชุ่ม ศิริเกษร์    เป็นครูใหญ่คนแรก    เคยถูกพายุพัดพังเสียหายหมดเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๐๕   ประชาชนและหลวงพ่อกลิน ธมมธิโป. ได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนทำการเรียนขึ้นใหม่ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓  กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๕๕   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดพระบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0862746582 อีเมล์: 80030010@nst3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จิราวรรณ คงวัดใหม่ โทรศัพท์: 0819584003 อีเมล์: jirawan_2107@mail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]