โรงเรียนวัดยางงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดยางงาม

   สถานที่ตั้ง

  บ้านยางงาม  หมู่ที่ 3   ตำบลท่าขึ้น  อำเภอท่าศาลา

   จังหวัดนครศรีธรรมรา

   

   สังกัด

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4  

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   กระทรวงศึกษาธิการ

   

   

   ก่อตั้งเมื่อ

  พ.ศ.2497  โดยพระสมุห์รุ่ม  โอติณโณ

  เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว  และ

    ชุมชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราว

  ในบริเวณที่ดินของวัดยางงาม

      มีเนื้อที่ประมาณ  6  ไร่  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 3

  ตำบลท่าขึ้น  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      นายเชียร  คณะนา  เป็นครูใหญ่

   

   

   เริ่มเปิด

  เป็นสาขาของโรงเรียนวัดเทวดาราม

  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  และ

  ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนถึง

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ พ.ศ. 2521

  จนถึงปัจจุบัน

   

   

   อดีตผู้บริหาร

                               พ.ศ. 2498  นายเชียร  คณะนา

                               พ.ศ. 2523  นายกระจ่าง  บรรจงแก้ว

                               พ.ศ. 2528  นายอุดม   สีนวล

                               พ.ศ. 2537  นายมนตรี  พรหมมา

                               พ.ศ. 2539  นายจำนงค์  เงินเปีย

                               พ.ศ. 2542  นายทวี  สุดาวรรณศักดิ์

                               พ.ศ. 2557  นายธวัชชัย  วิเชียรสราง

                               พ.ศ. 2562  นายสมศักดิ์   เกษโร

   

   

   ปัจจุบัน

                              นายจรัญ  เพชรเพ็ง

                              ดำรงตำแหน่งเมื่อ  วันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2562

                              ตำแหน่งปัจจุบัน   ผู้อำนวยการโรงเรียน

                              วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

                              รับเงินเดือน อันดับ   คศ.3 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-26 13:11:22 น.

โรงเรียนวัดยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075522448 อีเมล์: watyangngamschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเบญจพรรณ มณีรัตน์ โทรศัพท์: 0817562409 อีเมล์: ฺBenjapanManeerat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]