โรงเรียนวัดยางงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายพินับ  พิศพรรณ                       ประธานกรรมการสถานศึกาษาขั้นพื้นฐาน

  นายสมรักษ์  เซ่งล้ำ                      กรรมการ

  พระครูไพบูลสีลาภรณ์                    กรรมการ

  นางสาววรรณา   แก้วพรหม              กรรมการ

  นายวิรัตน์   มุสิกะ                        กรรมการ

  นายสุภักดิ์  เรืองฤทธิ์                     กรรมการ

  นางวรรณดี   สงสังข์                      กรรมการ

  นางอาภรณ์   สงทอง                     กรรมการ

  นายธวัชชัย     วิเชียรสราง            กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-22 16:04:36 น.

โรงเรียนวัดยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075522448 อีเมล์: watyangngamschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเบญจพรรณ มณีรัตน์ โทรศัพท์: 0817562409 อีเมล์: ฺBenjapanManeerat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]