โรงเรียนวัดยางงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.

  เด็กหญิงพริ้มจันทร์   แก้วพรหม

  ประธานสภานักเรียน

  2.

  เด็กหญิงกรรณิการ์   สุดใจ

  รองประธานสภานักเรียน

  3.

  เด็กหญิงธนัชชา   สุทธิมาก

  เลขาสภานักเรียน

  4.

  เด็กหญิงอินทิรา   ชูโชติ

  หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์โรงเรียน

  5.

  เด็กหญิงกัญญาณัฐ   พันชนะ

  หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดอาคารสถานที่

  6.

  เด็กชายอัครพนธ์  มีแก้ว

  รองหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดอาคารสถานที่

  7.

  เด็กหญิงณัฐธิดา   เพ็ชรทอง

  หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  8.

  เด็กชายก่อศักดิ์   คงยืน

  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  9.

  เด็กหญิงชมพูนุช   คำกลั่น

  รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  10.

  เด็กชายภาณุเดช   วัยวัฒน์

  หัวหน้าฝ่ายรักษาระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ

  11.

  เด็กหญิงชุติมา   สุขโม้

  รองหัวหน้าฝ่ายรักษาระเบียบวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ

  12.

  เด็กชายปัณณวรรธ   ชูสุวรรณ

  ดูแลรักษาเงินของสภานักเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-22 16:04:36 น.

โรงเรียนวัดยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075522448 อีเมล์: watyangngamschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเบญจพรรณ มณีรัตน์ โทรศัพท์: 0817562409 อีเมล์: ฺBenjapanManeerat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]