โรงเรียนวัดพระอาสน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดพระอาสน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160  ก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2454 โดยพระครูสุวรรณ์สารธารี (พระบุญทอง)  เจ้าอาวาสวัดพระอาสน์ และชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้น ทำการเปิดสอนโดยขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (เขียน) นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธาน มีนักเรียน วันเปิดทำการสอน 36 คน ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายจวน ชอบธรรม นักเรียนฝึกหัดครูวัดท่าโพธิ์ อำเภอเมือง มาเป็นครูคนแรก และทำหน้าที่ครูใหญ่ด้วย ได้อาศัยโรงธรรมสภา วัดพระอาสน์เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการสอน 3 ระดับชั้น คือ ชั้นมูลชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 สำหรับปีแรกไม่มีการสอบไล่ เนื่องจากเปิดทำการสอนปลายปีการศึกษา

  พ.ศ. 2494 พระครูสุวรรณธารธารี ได้มอบอาคารเรียนถาวร ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น ให้ 1 หลัง ซึ่งได้ใช้ทำการสอนในอาคารหลังนี้มาจนถึง พ.ศ. 2528 จึุงได้รื้อถอน เนื่่องจากอาคารชำรุด ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนหลังแรก เมื่อปีงบประมาณ 2514 หลังเปิดทำการสอนมาเป็นเวลา 61 ปี ได้ก่อสร้างแบบ ป.1 ก จำนวน 5 ห้องเรียน ซึ่งยังใช้อยู่จนปัจจุบันนี้ โดยได้ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ปี พ.ศ. 2541 ใช้งบประมาณ 142,000 บาท ปี พ.ศ 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017 เพิ่มอีก 1 หลัง พร้อมต่อเติมชั้นล่าง เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ได้ใช้ทำการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับก่อสร้าง อาคารประกอบต่าง ๆ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้งมาตามลำดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม สำหรรับนักเรียนชาย - หญิง 1 หลัง 5 ที่นั่ง พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณ่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ 213 1 หลัง ปัจจุบันได้ขออนุมัติรื้อถอนแล้ว แต่ยังใช้การอยู่ เนื่องจากยังไม่มีอาคารทดแทน และจำเป็นต้องใช้ประโยชน์อยู่

  พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณ ทำถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 017 พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณ ไทยเข้มแข็ง ปรับปรุงห้องส้วม และปูกระเบื้องห้องเรียนอาคารเรียน ป1ก  017 ปัจจุบันโรงเรียนวัดพระอาสน์ เปิดทำการสอน ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา จากชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 61 คน บุคคลากร ครู ปัจจุบัน มีครู 7 คน พนักงานบริการ 1 คน  ครูอัตรจ้าง  - คน  และพี่เลี้ยงเด็กพิการ  -   คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสันติ มูณีวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนงเยาว์ นงค์นวล

 • นายเฉลิม หนูหวานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,320
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระอาสน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075 770297 อีเมล์: wadpraart@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เฉลิม หนูหวาน โทรศัพท์: 0899081674 อีเมล์: charlerm4@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]