โรงเรียนวัดพระอาสน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายธัชนนท์  เพ็ชรพราย          ประธาน

  2. เด็กชายกลวัชร  ช่วยสังข์           รองประธาน

  3. เด็กชายพงษธร  คณะโส            รองประธาน

  4. เด็กชายอภิวิชญ์   กาฬสุวรรณ       กรรมการ

  5. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ช่วยชู          กรรมการ

  6. เด็กชายธรรมรงค์  ทองดี              กรรมการ

  7. เด็กชายวิชทวิน  ยิ้มปาน               กรรมการ

  8. เด็กหญิงธัญชนก   เชาวลิต          กรรมการ

  9.เด็กหญิงชญานี  บุญสุนีย์           กรรมการและเลขานุการ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสันติ มูณีวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวีระ บานเย็น

 • นายเฉลิม หนูหวานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,893
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระอาสน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075 770297 อีเมล์: wadpraart@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เฉลิม หนูหวาน โทรศัพท์: 0899081674 อีเมล์: charlerm4@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]