โรงเรียนวัดพระอาสน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. จัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  3. จัดบริหารโรงเรียนให้เอื้่อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย

  4. ประสานความร่วมมือระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพ่ือดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  5. พัฒนาครูในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (3-6 ขวบ) อย่างมีคุณภาพ

  2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (7-16 ปี) อย่างมีคุณภาพ

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนติดตามนักเรียนท่ีจบระดับประถมศึกษาทุกคนได้เรียนต่อในชั้นมัธยม

  4. ช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการได้รับจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาตามศักยภาพ

  5. โรงเรียนจัดการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสันติ มูณีวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประเสริฐ นงค์นวล

 • นายเฉลิม หนูหวานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,320
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระอาสน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075 770297 อีเมล์: wadpraart@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เฉลิม หนูหวาน โทรศัพท์: 0899081674 อีเมล์: charlerm4@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]