โรงเรียนบ้านสะพานหัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านสะพานหัน ตั้งอยู่หมู่ที่๔ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๗   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๐๒    เปิดสอนครั้งแรกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ มีนักเรียนทั้งหมด ๗๘ คน มีครูคนเดียว การก่อสร้างอาคารเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชน และผู้นำในการก่อตั้งได้แก่     พระอธิการรุ่ง เขมิโก เจ้าอาวาสวัดโทตรี พระสุข  ศิริธรรมโม นายครื้น เที่ยวแสวง  นายฟอง ไชยประยา  นายเริ่ม  อินทร์ณรงค์  นายร่วง   อินทร์ณรงค์  นายรื่น  อินทรณรงค์  นายพัด  ผิวนิ่มนวล   นายเฟื่อง  พุทธคุ้ม  โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนางจุก  สิทธิสังข์   ๒ ไร่ ๑ งาน   นายคง   นาคเพชร ๑ ไร่ ๓  งาน   นางหนูเกต  นาคเพชร  ๒  งาน  และนายยุคล  สิทธิสังข์  บริจาค  ๑ งาน  รวมที่ดินทั้งหมด  ๕  ไร่ ๒ งาน  ๑๗  ตารางวา  มีอาคารเรียน แบบ ป๑ ก จำนวน ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน  อาคารแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๗  จำนวน ๑ หลัง  ๘  ห้องเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:11:50 น.

โรงเรียนบ้านสะพานหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0630801505 อีเมล์: sapanhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางหัสนีย์ บำรุงชาติ โทรศัพท์: 0858997395 อีเมล์: ีummenao@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]