โรงเรียนบ้านสะพานหัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาโรงเรียน

  เรียนดี  มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม  น้อมนำวิถีชีวิตพอเพียง

           

  วิสัยทัศน์     

                โรงเรียนน่าอยู่  สู่เกณฑ์มาตรฐาน  พัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ

                ประสานชุมชน  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:11:50 น.

โรงเรียนบ้านสะพานหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0630801505 อีเมล์: sapanhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางหัสนีย์ บำรุงชาติ โทรศัพท์: 0858997395 อีเมล์: ีummenao@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]