• ข้อมูลผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหาร

  โรงเรียนบ้านอินทนิน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔

   

  ลำดับที่

  ชื่อ-สกุล

  ปีที่ดำรงตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  นายหอม  หอมทอง

  ๓ มิ.ย. ๒๔๘๔ – ๑๙  ส.ค. ๒๔๘๕

   

  นายกราย  เพชรรัตน์

  ๒๓  ส.ค. ๒๔๘๕ – ๕ ก.ค. ๒๔๙๔

   

  นายพร้อม  ทองมี

  ๕  ก.ค. ๒๔๙๔ – ๒๕ ก.ค. ๒๕๐๖

   

  นายแปลก  เมฆฉาย

  ๒๕ ก.ค. ๒๕๐๖ – ๒๘ พ.ค. ๒๕๑๑

   

  นายผ่อน  ผ่องแผ้ว

  ๒๘ พ.ค.๒๕๑๑ – ๑๑ ก.ย. ๒๕๑๗

   

  นายอนันต์  รัตนวงศ์

  ๒๘ ต.ค. ๒๕๑๗ – ๑๒ พ.ค. ๒๕๑๘

   

  นายแปลก  เมฆฉาย

  ๒๒ พ.ค. ๒๕๑๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๘

   

  นายสมโภชน์  คงศิลป์

  ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๘ – ๕ ก.พ. ๒๕๒๒

   

  นางยินดี  ผ่องแผ้ว

  ๖ ก.พ. ๒๕๒๒ – ๙ ธ.ค. ๒๕๓๗

   

  ๑๐

  นายเจี้ยง  บัวพันธ์

  ๙ ธ.ค. ๒๕๓๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑

   

  ๑๑

  นายประพฤติ  วงศ์ชนะ

  ๑ ต.ค. ๒๕๔๑ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๒

   

  ๑๒

  นางสาวดารุณี  บุญวิก

  ๒ มี.ค. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:02:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวดารุณี บุญวิก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสกุลรัตน์ ศาลิคุปต

 • นางกมลทิพย์ ยุเหล็กสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,883
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอินทนิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-845312 อีเมล์: darunee.intanin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดารุณี บุญวิก โทรศัพท์: 0818932419 อีเมล์: darunee.intanin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]