• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านอินทนิน

  โครงสร้างการบริหารงาน

          โรงเรียนบ้านอินทนิน   จัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  4  ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  และฝ่ายบริหารทั่วไป   ซึ่งโครงสร้างแต่ละฝ่ายสอดคล้องกับแนวปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านอินทนิน  โดยมีการบริหารจัดการตามมาตรา  39  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)  ดังแสดงรายละเอียดในแผนภูมิด้านล่าง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:02:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวดารุณี บุญวิก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวรางคณา รอดภัย

 • นางสกุลรัตน์ ศาลิคุปตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,820
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านอินทนิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-845312 อีเมล์: darunee.intanin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดารุณี บุญวิก โทรศัพท์: 0818932419 อีเมล์: darunee.intanin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]