โรงเรียนบ้านหนับเภา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลพื้นฐาน

               ข้อมูลทั่วไป

              ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนับเภา  ตั้งอยู่ หมู่ที่  ๗  ตำบล สระแก้ว  อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐  โทรศัพท์๐-๗๕๓๕-๔๗๑๗ โทรสาร e-mail : bnp๕๑@thaimail.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ    ชั้นอนุบาล ๑  ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตบริการ ๒ หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ ๗  ตำบล  สระแก้ว  และ หมู่ที่ ๘    ตำบลท่าขึ้น  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนบ้านหนับเภา  ก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๒  มิถุนายน  ๒๔๘๔  เดิมตั้งอยู่หมู่ที่ ๘  ตำบลท่าขึ้น  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และได้ย้ายมาสร้างใหม่ที่หมู่ที่ ๗  ตำบลสระแก้ว  เมื่อวันที่ ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๑๑  เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทางของนักเรียน และมีนายกิ้มอั้ว  ปักเข็ม  เป็นผู้บริจาคที่ดิน  จำนวน  ๖  ไร่  ๓  งาน  ๘๖  ตารางวา และมีผู้อุปการะโรงเรียนแห่งใหม่มากกว่าที่เดิม  และได้ให้ความอุปการะด้วยดีจนถึงปัจจุบัน  การจัดการเรียนการสอน     เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีอาคารเรียน ๒ หลัง อาคารประกอบ ๓ หลัง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 03:37:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสนิท อนันต์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุวนันท์ จุลวัจน์

 • นางพิชญ์สุดา แพเรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,046
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนับเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075450387 อีเมล์: bannubphao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรสุดา เพ็งจันทร์ โทรศัพท์: 0835289220 อีเมล์: phatthara08@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]