โรงเรียนบ้านหนับเภา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1  นายเกียรติคุณ  คุณารักษ์                ผู้ทราคุณวุฒิ                                              ประธานกรรมการ

  2  นายจรูญ  พรหมมา                          ผู้ทรงคุณวุฒฺิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ

  3  นางอุไร  นาคัน                                ผู้แทนผู้ปกครอง                                                    กรรมการ

  4  นายวิเชียร  มณีวงศ์                         ผู้แทนครู                                                                กรรมการ

  5  นายไพโรจน์  ทองส่งโสม               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          กรรมการ

  6  นายภาคิน  ปักเข็ม                           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          กรรมการ

  7  นายสมจิตร  ปักเข็ม                         ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่                              กรรมการ

  8  นายวิเชียร  ขำคม                            ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่                              กรรมการ

  9  นายสนิท  อนันต์                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนับเภา   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 03:37:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสนิท อนันต์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสินีนาต มีศรี

 • นางพิชญ์สุดา แพเรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,049
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนับเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075450387 อีเมล์: bannubphao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรสุดา เพ็งจันทร์ โทรศัพท์: 0835289220 อีเมล์: phatthara08@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]