โรงเรียนบ้านหนับเภา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ

  3  ปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน

  4  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึง

  5  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

  6  พัฒนาผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความสามารถในการใช้สื่่อเทคโนโลยี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 03:37:03 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสนิท อนันต์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุวนันท์ จุลวัจน์

 • นางสาวแพรวพรรณ สุพรรณพงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,556
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนับเภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075450387 อีเมล์: bannubphao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรสุดา เพ็งจันทร์ โทรศัพท์: 0835289220 อีเมล์: phatthara08@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]