โรงเรียนวัดนากุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย

    ๑.  นายวิวัฒน์  พิมเสน                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการ

    ๒.  นางสาววันเพ็ญ  แซ่ลิ้ม                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                              กรรมการ

    ๓.  นางปราณี  เดชวิละพันทอง           ผู้แทนผู้ปกครอง                                         กรรมการ

    ๔.  นายวินัย   พรหมมาศ                     ผู้แทนครู                                                  กรรมการ

    ๕.  นายศักดิ์ชัย   ฉิมพลี                      ผู้แทนองคฺกรชุมชน                                   กรรมการ

    ๖.  นางเพ็ญนิภา  หวายนำ                  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                กรรมการ

    ๗.  นายเอกชัย   ศรีนุกูล                     ผู้แทนศิษย์เก่า                                           กรรมการ

    ๘.  นายสุธรรม   แก้วประวัติ                ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่                    กรรมการ

    ๙.  นายมานะจิตต์  รัตนมณี                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากุน                 กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:39:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปาณิสรา ศิริวัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอาภรณ์ พันธุพล

 • นางจิราภรณ์ พรหมอินทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,422
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนากุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-375399 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต. นคร สายบุญยัง โทรศัพท์: 0887523915 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]