โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ปี 2560

  ----------------------------------------

  1.  นายทนงค์  สายทอง                                     ประธานกรรมการ

  2.  นายประจักษ์  พิมเสน                                   กรรมการ

  3.  นายสมพร  ทองใบ                                 กรรมการ

  4.  นายโกศล  ชนกอุปถัมภ์                                 กรรมการ

  5.  นางจิราภรณ์  ผุดวัฒน์                                  กรรมการ

  6.  นางปรานอม  วิเศษประไพ                                  กรรมการ

  7.  นายนิคม  คงทน                                          กรรมการ

  8.  พระอธิการจรูญศักดิ์  จารุธมฺโม                                กรรมการ

  9.  นางกัญพิชา  ชูโชติ                                 กรรมการ/เลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0812736266 อีเมล์: wan.mas@hotmail.com , wannamat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปวีร มีทรัพย์ โทรศัพท์: 0813701619 อีเมล์: Omemimi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]