โรงเรียนวัดชลธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นางสาวจำนวล           เชาวลิต                         ประธานกรรมการ

  2. นายสุเชาว์                   เสือฝ้าย                               กรรมการ

  3. นายอนันต์                   ชูขาว                                   กรรมการ

  4. นางสุจินดา                  ด้วงแก้ว                               กรรมการ

  5. นางสุกัลยา                  แซ่ภู่                                     กรรมการ

  6. นายจรัส                       แก้วมีศรี                              กรรมการ

  7. พระวิรัช                       ฐานะสุวณโน                        กรรมการ

  8. นางรัตติยา                   จันสว่าง                              กรรมการ

  9. นางถนอมศรี                เกษโร                                  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:42:47 น.

โรงเรียนวัดชลธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 521508 อีเมล์: watchontharam@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิระภา สุทธิพันธ์ โทรศัพท์: 0898680800 อีเมล์: jirapa_suttipan@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]