โรงเรียนวัดชลธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • " อนามัยดี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   ประสานชุมชน "

    ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดชลธารามเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐาน 

    ประสานชุมชน ส่งเสริมคุณธรรม นำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:42:47 น.

โรงเรียนวัดชลธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 521508 อีเมล์: watchontharam@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิระภา สุทธิพันธ์ โทรศัพท์: 0898680800 อีเมล์: jirapa_suttipan@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]