โรงเรียนบ้านสระบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสียทัศน์

                       โรงเรียนบ้านสระบัว  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ผสานคุณธรรม บริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนสุจริต  ชุมชนร่วมพัฒนา  บุคลากรก้าวหน้า  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  ปรัชญาของโรงเรียน

             จิตอาสา  คิดดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-17 10:58:19 น.

โรงเรียนบ้านสระบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075300639 อีเมล์: sch300639@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: ปัทติมา มีขวด โทรศัพท์: 0814313575 อีเมล์: noopattima.2012@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]