โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑. นายธีระชัย  ช่วยชู    ประธานกรรมการ

  ๒. นางละมัย   ช่วยบำรุง     กรรมการ

  ๓. นางศศิวรรณ     จันทร์สอน  กรรมการ

  ๔. นายวิจิต  ชำนาญ          กรรมการ

  ๕. นายสมบัติ  รักเถาว์        กรรมการ

  ๖. นางหนูวร    พูลใหญ่  กรรมการ

  ๗. พระเด่นชัย  สุจิณโณ    กรรมการ

  ๘. นางณัฐณิชา  จันทร์มาศ  กรรมการ

  ๙. นายพัชรพงศ์  ทับเพชร               กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:23:16 น.

โรงเรียนวัดโคกเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 770260 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฐณิชา เพ็งเมือง โทรศัพท์: 0949644416 อีเมล์: somsree09@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]