• ข้อมูลผู้บริหาร
 • ชื่อ-สกุล : นายสุริยา โนนเสนา
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
  วิชาเอก : บริหารการศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ : 0892838340
  อีเมล์ :suriya.pk40@gmail.com

  ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
  วิชาเอก : บริหารการศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ : 0898758349
  อีเมล์ :sitthungkwai@hotmail.com

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-21 14:35:06 น.

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โทรศัพท์: 0892838340 อีเมล์: thungkwai@gmail.com, 1080210322_nst2@eisth.org
เว็บมาสเตอร์:: นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ โทรศัพท์: 0993575858 อีเมล์: b.phongphipat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]