โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  1.

  นางกาญจนา  โย้จิ้ว

  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ

  2.

  นายประสิทธิ์  ชูแก้ว

  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ

  3.

  นายธวัชชัย  สิทธิสุวรรณ

  ผู้แทนผู้ปกครอง         กรรมการ

  4.

  นายสุรศักดิ์  กิ่งรัตน์

  ผู้แทนศิษย์เก่า           กรรมการ

  5.

  นายไสว  เซ่งศรี

  ผู้แทนองค์กรศาสนา    กรรมการ

  6.

  นายประจวบ  เหมเดโช

  ผู้แทนองค์กรชุมชน     กรรมการ

  7.

  นางนันทา  เทิดรัตนพงศ์

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

  8.

  นายอนนท์  เพ็ชรพลพันธ์

  ผู้แทนครู                 กรรมการ

  9.

  นางสาวจิรา   ไพรัช

  ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดเทพนมเชือด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075441339 อีเมล์: jira_saa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรชัย รามดิษฐ์ โทรศัพท์: 0867418680 อีเมล์: Sura1201@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]