โรงเรียนวัดคันธมาลี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนวัดคันธมาลี  เป็นหน่วยงานการศึกษาที่ส่งเสริม  สนับสนุน  มุ่งให้บริการทางการศึกษาและส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดคันธมาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075759299, 093-6460500 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ประไพ ทองทิพย์ โทรศัพท์: 0894624214 อีเมล์: Pine_nfe@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]