• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย

  1.  นายมาโนช  สวัสดีนฤมล       

  ผู้ทรงคุณวุฒิ                    

  ประธานกรรมการ

  2.  นายสุเมธ  จรเอียด              

  ผู้ทรงคุณวุฒิ     

  รองประธานกรรมการ

  3.  นายวิโรจน์  สรรพสมบูรณ์    

  ผู้ทรงคุณวุฒิ                    

  รองประธานกรรมการ

  4.  นายดุลหล้อ  บุญมาก

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  5.  นางสมใจ  เพ็ชรพลพันธ์    

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  6.  นายชัยณรงค์  ผดุงเดช           

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  7.  นายบัญกิจ  อิสลาม

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

   

   

   

  8.  นายดีน  ทรงเลิศ

  ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่   

  กรรมการ

  9. ด.ต.ปรีชา ภิรมย์รักษ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ     

  กรรมการ

  10. นายบานเย็น  สุขสมบัติ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ     

  กรรมการ

  11. นายนัฐธนัน  มีแก้ว

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  กรรมการ

  12. นายจำนงค์  แก้วไทย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  13. นางวิภารัตน์  จันทร์แก้วแร่

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  14. นายโชติ  คำนวณ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาร  

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-09 10:27:48 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโชติ คำนวณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอุทัยทิพย์ รักษาเมือง

 • นางจรูญศรี ส่งศรีอินทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,122
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075497047 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เบญจมาศ มีปาล โทรศัพท์: 0810805732 อีเมล์: Benjamas.tk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]