โรงเรียนวัดธาราวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
      ภายในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๘  โรงเรียนวัดธาราวง  จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน  ชำนาญด้านการคิด  จิตรักการใฝ่รู้  คู่คุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน  เน้นเศรษฐกิจพอเพียงและชีวิตวิถีไทยก้าวไกลเทคโนโลยี
  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
      โรงเรียนนักเรียนไหว้สวย  วาจาไพเราะ  พอเพียง
  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
      ภูมิทัศน์สวย  บรรยากาศดี  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดธาราวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โสภา วิคะบำเพิง โทรศัพท์: 0800443453 อีเมล์: benchawan2027@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]