• ประวัติโรงเรียน
  •             โรงเรียนวัดประทุมทายการาม (รัตนคุณาประชานุสรณ์) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2445 โดยใช้    โรงธรรมศาลาวัดประทุมทายการามเป็นสถานที่เล่าเรียน  นายแก้ว ทองใหญ่ (เป็นภิกษุ) เป็นครูคนแรก มีนักเรียนประมาณ 20 คน ครูอาศัยเงินเดือนจากเจ้าอาวาสของวัดประทุมทายการาม(พระครูแก้ว อินทสุวรรณโณ )  ต่อมา พ.ศ. 2465 การศึกษาค่อยเจริญขึ้น รองอำมาตย์เอกหลวงมหานุภาพปราบสงคราม   นายอำเภอสิชลขณะนั้น เป็นประธาน  นายบุญเยี่ยม  ประสาท ปลัดอำเภอขวา เป็นผู้จัดการเรี่ยไรเงินจากประชาชนสมทบกับเงินศึกษาประชาบาล  รวมเงินได้ 2,650 บาท สร้างอาคารถาวรขึ้นในที่ดินของวัดประทุมทายการาม ในความอำนวยของ พระครูแก้ว อินทสุวรรณโณ    ซึ่งมีขนาด 8 คูณ 12 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน  มีนักเรียนประมาณ 60 คน แบ่งเป็น 3  ห้อง ครู 2 คน     โดยมีนายเข็บ ชอบธรรม เป็นครูใหญ่  ครั้นถึงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2480 พระครูแก้ว  อินทสุวณโณ มรณภาพ   นายพร      มุตทามร นายอำเภอสิชลขณะนั้นเป็นประธาน นายไล่ (วิลาศ) ถาวรโรจน์    กรรมการศึกษาอำเภอ เป็นรองประธาน  พระครูคุณาธาร เจ้าอาวาสของวัดประทุมทายการาม  เป็นผู้จัดการชักชวนประชาชน จัดสร้างอาคารเรียน (อาคาร 1 ) ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ขึ้นในที่ดินของวัดประทุมทายการาม ทางด้านตะวันออกของวัดติดกับทางหลวงจังหวัดโดยใช้เงินงบประมาณประถมศึกษา   เงินศึกษาพลี  เงินพระครูแก้ว อินทสุวรรณโณ เงินเรี่ยไรจากประชาชน   เงินสมทบในการทอดกฐิน เงินแสดงละครและเงินงบประมาณการกุศล  หลังจากนั้นเป็นต้นมา การศึกษาได้เจริญก้าวหน้ามีนักเรียนมากขึ้น

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 00:17:20 น.

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075536133 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอตินุช กาละวิก โทรศัพท์: 0822854355 อีเมล์: atinuteye@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]