• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม

  **********************

  ๑.เด็กหญิงปัญญาวี  จันทร์ทิพย์                              ประธานสภานักเรียน

  ๒.เด็กหญิงปัณฑิตา  ชุมจันทร์                                 รองประธานสภานักเรียนคนที่ ๑

  ๓.เด็กหญิงชนิสรา  ด่านสกุล                                    รองประธานสภานักเรียนคนที่ ๒

  ๔.เด็กหญิงนงนภัส  แพนเดช                                   กรรมการสภานักเรียนฝ่ายอำนวยการและการคลัง/ฝ่ายวิชาการ

  ๕.เด็กหญิงอันดา  รุ่งเรือง                                        กรรมการสภานักเรียนฝ่ายอำนวยการและการคลัง

  ๖.เด็กชายศักย์สรณ์  ศรีรัตน์                                     กรรมการสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ

  ๗.เด็กชายจิรรุฒม์  ปิ่นใจเลิศ                                   กรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครองและ สารวัตรนักเรียน

  ๘.เด็กหญิงจิราพร  อินปิน                                         กรรมการสภานักเรียนฝ่ายบริการและสวัสดิการ

  ๙.เด็กหญิงอริสา  ปะนะ                                            กรรมการสภานักเรียนฝ่ายบริการและสวัสดิการ

  ๑๐.เด็กหญิงอชิรญา  ด่านสกุล                                 กรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  ๑๑.เด็กหญิงปริฉัตร  โอหวาน                                   กรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  ๑๒.เด็กชายประภาวิทย์  พรหมพิชิต                          กรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์และสาระสนเทศ

  ๑๓.เด็กหญิงวิศัลยา  ชะโนวรรณะ                              กรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์และสาระสนเทศ

  ๑๔.เด็กชายลิปปัง  กังสะวิบูลย์                                 กรรมการสภานักเรียนฝ่ายแผนงานและโครงการ

  ๑๕.เด็กหญิงจริยาภรณ์  สุนทกิจ                                กรรมการสภานักเรียนฝ่ายดำเนินงานและติดตามการประชุม/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:18:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประวรรณชัย เต็งทอง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสารภี เกลี้ยงขำ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอรวรรณ อนุจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประมาณ เกตแก้ว

 • นางสาวนฤมล วิหคหงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,926
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075536133 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอตินุช กาละวิก โทรศัพท์: 0822854355 อีเมล์: atinuteye@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]