โรงเรียนวัดคงคาวดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                 1.  นายสมบรูณ์  บัวเกตุ                                                    ประธานกรรมการ

                                  2.  พระครูสุเมธ มงคลญาณ                                             กรรมการ

                                  3.  นายประสาท  แก้วเรือง                                               กรรมการ

                                  4.  นายจรินทร์  ทรัพย์มี                                                    กรรมการ

                                  5.  นายสุบรรณ  ใบระหมาน                                           กรรมการ

                                  6.  นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริสุข                                                    กรรมการ

                                  7.  นายไพบูลย์  ศิริสุข                                                       กรรมการ

                                  8.  นายธนรัชต์  ชาญณรงค์                                              กรรมการ

                                  9.  นายสิทธิชัย  สุวรรณรัตน์                                           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:30:31 น.

โรงเรียนวัดคงคาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 367526 อีเมล์: khongkhachool1@ hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวิภารัตน์ ฮั่นวิวัฒน์ โทรศัพท์: 0908684056 อีเมล์: toy.tong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]