โรงเรียนวัดคงคาวดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  จัด  ส่งเสริม   สนับสนุน     ประสานความร่วมมือกับชุมชนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  เป้าหมาย

  ประชากรในวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียม   ทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:30:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสิทธิชัย สุวรรณรัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววัชรินทร์ เห็นพร้อม

 • นายธนรัชต์ ชาญณรงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,150
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคงคาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 367526 อีเมล์: khongkhachool1@ hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวิภารัตน์ ฮั่นวิวัฒน์ โทรศัพท์: 0908684056 อีเมล์: toy.tong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]