โรงเรียนวัดคงคาวดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ

    จัด  ส่งเสริม   สนับสนุน     ประสานความร่วมมือกับชุมชนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น   เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

    เป้าหมาย

    ประชากรในวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียม   ทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:30:31 น.

โรงเรียนวัดคงคาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 367526 อีเมล์: khongkhachool1@ hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวิภารัตน์ ฮั่นวิวัฒน์ โทรศัพท์: 0908684056 อีเมล์: toy.tong@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]