โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายจักรี  ชาญณรงค์  ประธานกรรมการสถานศึกษา 

  นายธรรมนูญ อ่อนหวาน กรรมการ

  นายสุรชัย จิตต์มั่น กรรมการ

  นายสุชีพ   ชื่นชม กรรมการ

  นายชูศักดิ์  บริบูรณ์ กรรมการ

  นายสมชาย โพธิสุวรรณ กรรมการ

  นางสุจิรา พัฒนศิลป์ กรรมการ

  นางพัชราพร ทรงอารมภ์ กรรมการ

  นายกมล จันสว่าง กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0982878961 อีเมล์: a1080210521@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุศราภรณ์ พิชัยฤกษ์ โทรศัพท์: 0819792789 อีเมล์: ring1403@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]