โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายอดุลย์  บุญเหลือ          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  2.  นายสุธน  ไชยพงค์             กรรมการสถานศึกษา

  3.  นายภายับ  ทิพย์รักษา        กรรมการสถานศึกษา

  4.  นายชัยณรงค์  ศรีใหม่         กรรมการสถานศึกษา

  5.  นางยุคล  รู้จำ                        กรรมการสถานศึกษา

  6.  นางจิราภา  แก้วประจุ           กรรมการสถานศึกษา

  7.  นายชูชัย  เลื่อนลอย            กรรมการสถานศึกษา

  8.  นายวิสุทธิ์  ประจันพล          กรรมการสถานศึกษา

  9.  นายบุญเลิศ  วีระพรกานต์   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 23:51:17 น.

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางวิยะดา นิลคง โทรศัพท์: 0884440339 อีเมล์: Wiyada_06nil@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]