โรงเรียนบ้านเขาทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาทราย

  นายประทีป  สมจิตร     ประธานกรรมกการ

  นายพิชัย  สมเชื้อ     ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายสันติสุข  มีคำ     ตัวแทนองค์กรปกครอง

  นายนิเวศน์  สมจิตร     ตัวแทนองค์กรชุมชุน

  นายวิญ  ทรัพย์มี     ตัวแทนพระสงฆ์

  นายภานุพงศ์  ช่วยสถิต     ตัวแทนผู้ปกครอง

  นายพลศักดิ์  จูเจ้ย     ตัวแทนศิษย์เก่า

  นางโสภา  ถวาย     ตัวแทนครู

  ผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:23:55 น.

โรงเรียนบ้านเขาทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bkt.nst4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายศรัทธา อ่อนเกตุพล โทรศัพท์: 0848426924 อีเมล์: sattha2503@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]