โรงเรียนบ้านไสพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายวิรัตน์  ยิ่งยง                                         ประธานกรรมการ

  2. นายวีรภัทร  ขนอม                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.นางสาวสุพัตรา          พรหมแก้ว                ตัวแทนผู้ปกครอง

  4.นางนิคม     ใจโปร่ง                                   ตัวแทนศิษย์เก่า

  5.นายสมยศ       เพ็งเรือง                              ตัวแทนผู้นำชุมชน

  6.นายรณรงค์   คล้ายดวง                              ตัวแทนครู

  7.นายสมบัติ    ศรีใหม่                                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  8.นายวิโชติ      เพชรรัตน์                             ตัวแทนองค์กรทางศาสนาในชุมชน

  9.นางรุ่งตระกาล     แก้วประจุ                      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-26 22:04:45 น.

โรงเรียนบ้านไสพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0988199588 อีเมล์: shnst210530@nst4.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุริยันต์ แสงระวี โทรศัพท์: 0835026071 อีเมล์: suriyan071.ss@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]