โรงเรียนบ้านไสพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • นายแท่น          ศรีเมือง            พ.ศ. ๒๔๘๖ - พ.ศ. ๒๔๘๗

   นายเชย           พรหมมา          พ.ศ. ๒๔๘๗ -  พ.ศ.  ๒๔๙๓ 

  นายกรด            นิยกิจ              พ.ศ.  ๒๔๙๓ -  พ.ศ.  ๒๕๐๕ 

  นายวิญญ์          หีดจันทร์          พ.ศ.  ๒๕๐๕  - พ.ศ.  ๒๕๒๖

  นายวิชีพ           อาจหาญ          พ.ศ.  ๒๕๒๖ - พ.ศ. ๒๕๕๒

  นายมาณพ        เสียมไหม        พ.ศ. ๒๕๕๒ -  พ.ศ.๒๕๕๕ 

  นายชัยชาญ      สกุลชิต           พ.ศ.๒๕๕๕ -  พ.ศ.๒๕๕๗

  นายอรรถพร      อักษรนำ         พ.ศ.๒๕๕๘ -  พ.ศ.๒๕๖๑

  นางรุ่งตระกาล  แก้วประจุ         พ.ศ.๒๕๖๒ -   ปัจบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-26 22:04:45 น.

โรงเรียนบ้านไสพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0988199588 อีเมล์: shnst210530@nst4.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุริยันต์ แสงระวี โทรศัพท์: 0835026071 อีเมล์: suriyan071.ss@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]