โรงเรียนบ้านไสพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 •                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                                    นางรุ่งตระกาล    แก้วประจุ

   

   บริหารงานวิชาการ                 บริหารงานบุคคล                 บริหารงานงบประมาณ          บริหารงานทั่วไป

  นางสาวสุกัญญา  บริสุทธิ์      นางกัณหา     จงรักษา          นางนาตยา    เขียวขาว      นายรณรงค์  คล้ายดวง

  นายสุริยันต์       แสงระวี      นางสาววันวิสา  ปานจันทร์       นางดารุณี  เสี้ยวเส็ง          นางกัณหา  จงรักษา

  นางสาวนฤมล  ใจแจ้ง                                                                                                  นายอนันตชัย  ดิษยมนตรี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-26 22:04:45 น.

โรงเรียนบ้านไสพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0988199588 อีเมล์: shnst210530@nst4.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุริยันต์ แสงระวี โทรศัพท์: 0835026071 อีเมล์: suriyan071.ss@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]